Plakat Kongres Rodzin Polonijnych 2020
KONGRES RODZIN POLONIJNYCH
online
Sobota, 21 listopada 2020
„Małżeństwo w centrum duszpasterskiej troski Kościoła na emigracji”
(Szczegółowe informacje i zapisy: www.emigracja.episkopat.pl)
 
Program
 
10.00 Słowo wprowadzające
Ks. bp dr Wiesław Lechowicz,
Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej 
 
SESJA I
 
TOWARZYSZENIE MAŁŻEŃSTWOM NA EMIGRACJI
 
10.30 Kościół a kryzys małżeństwa
Ks. dr hab. Robert Skrzypczak, Akademia Katolicka, Warszawa
11.30 Problemy i wyzwania towarzyszenia małżonkom w krajach
emigracji
Dr hab. Mieczysław Guzewicz, Członek Rady ds. Rodziny KEP
12.30 Wizja towarzyszenia małżonkom w nauczaniu Kościoła
 
Dr Bożena Bassa, Instytut Studiów nad Rodziną im. Abp. Kazimierza
Majdańskiego, Łomianki
 
 13.00 Zakończenie pierwszej części
 
PRZERWA
15.00
 
Koronka do Miłosierdzie Bożego
 
SESJA II
 
FORMY TOWARZYSZENIA MAŁŻEŃSTWOM NA EMIGRACJI
 
15.15 Model systemowej pracy formacyjnej z małżeństwami
Mgr Małgorzata Walaszczyk, diecezjalna doradczyni życia rodzinnego
Diecezji Warszawsko-Praskiej
16.00 Praktyczne formy towarzyszenia małżonkom w misji/parafii na
 
emigracji na przykładzie Francji i Irlandii
Ks. dr Robert Czarnowski, ks. Stanisław Hajkowski
16.20 Funkcjonowanie poradni rodzinnej na emigracji: problemy-
wyzwania-adaptacja: na przykładzie poradni Familiaris  we
Freiburgu
 
Ks. mgr lic. T. Drożyński, Mgr lic. K. Białecka – Urbańska, Michał
Urbański
16.45 Praktyczne wykorzystanie portali społecznościowych w
towarzyszeniu małżonkom na emigracji
Dr M. Dynia
17.00 Chroń małżeństwo
Wiesława Kowalska-Grzeszczak, centralna animatorka Duchowej
Adopcji Dziecka Poczętego z Jasnej Góry
 
17.30
 
PANEL DYSKUSYJNY
 
Prowadzą: dr Grażyna Koszałka i ks. dr hab. Józef Młyński UP Kraków
Jak usprawnić proces towarzyszenia małżonkom w polskich misjach katolickich w
 
obliczu pandemii i nie tylko
 
 
19.00 WNIOSKI I SŁOWO KOŃCOWE
Ks. bp. Wiesław Lechowicz, KEP
 
Zaproszenie na drugą część Kongresu w 2021 roku
 
PRZERWA
 
20.30 Modlitwa różańcowa w intencji małżeństw polonijnych
21.00 Apel Jasnogórski
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patronat honorowy:
Bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej
 
Organizatorzy:
Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej
Współorganizatorzy: 
Instytut Studiów nad Rodziną im. abpa K. Majdańskiego w Łomiankach (ISNAR)
Instytut Naturalnego Planowania Rodziny w Warszawie (INER)
Instytut Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii w Londynie (IPAK) 
 
Zapisy do 19 listopada za pomocą formularza zamieszczonego na stronie:
www.emigracja.episkopat.pl

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Msza święta w języku polskim
Sobota - St. Bonifatius godz. 18:00
Niedziela - St. Bonifatius godz. 9:00
Niedziela - St. Bonifatius godz. 13:30
Środa - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Piątek - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca - St.Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Adoracja Eucharystyczna
   
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek,  godz. 17:45
Pierwszy czwartek m-ca godz. 17:30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 16:15
   

Kontakt z biurem misji