Kim jest dla mnie Jezus Chrystus

„Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” (Mt 16,13)

Można powiedzieć, że była to pierwsza ankieta na temat Jezusa Chrystusa. Kim jest Jezus Chrystus? 

Takie pytanie stawiano później często, a odpowiedzi padały różne. Bardzo różne...

W tej pierwszej ankiecie zresztą też. W ankiecie, którą przeprowadzał sam Jezus.

„Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” (Mt 16,13)

„Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków.” (Mt 16,14)

Każda z tych odpowiedzi zawiera jakąś cząstkę prawdy; przeświadczenie, że Syn Człowieczy, że Jezus Chrystus, jest Kimś niezwykłym. I każda z tych odpowiedzi jest niepełna. Żadna z nich nie odkrywa Tajemnicy Jezusa Chrystusa.

Zresztą współczesne ankiety nie wypadają wcale lepiej. Może nawet gorzej. Wielu ludzi nie ma pojęcia kim jest Jezus Chrystus; wielu ludzi o Nim nie słyszało albo nie chciało słyszeć...

Czytaj dalej

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Msza święta w języku polskim
Sobota - St. Bernhard godz. 18:30
Niedziela - St.Bernhard godz. 9:30
Niedziela - St. Bernhard godz. 10:45
Środa - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Piątek - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca - St.Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Adoracja Eucharystyczna
   
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek,  godz. 17:45
Pierwszy czwartek m-ca godz. 17:30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 16:15
   

Kontakt z biurem misji