Spotkanie z Chrystusem

„Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście…” (Mt 11,28)

Przychodzimy więc…

Przecież każda i każdy z nas może się zaliczyć do utrudzonych i obciążonych. Każda i każdy z nas…

Przychodzimy utrudzeni i obciążeni codzienną pracą; czasem bardzo ciężką pracą; czasem ponad siły, w warunkach którym daleko do sprawiedliwości…

Przychodzimy utrudzeni i obciążeni codzienną troską o to, by swoje życie móc przeżyć w godziwych warunkach materialnych…

Przychodzimy utrudzeni i obciążeni troską o rodzinę, troską o najbliższych.

I to zarówno wtedy, kiedy oni tutaj, blisko obok nas; i stąd wiele problemów, kłopotów i wysiłków…

Ale też wtedy, gdy najbliżsi daleko, zostali w kraju; a w nas tęsknota, niepokój, samotność…

Przychodzimy utrudzeni i obciążeni strachem, niepewnością; bo trochę dziwna ta pandemia, ale trudno zapomnieć obrazy z Włoch czy Hiszpanii.

Przychodzimy utrudzeni i obciążeni…

Czytaj dalej

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Msza święta w języku polskim
Sobota - St. Bernhard godz. 18:30
Niedziela - St.Bernhard godz. 11:00
Niedziela - St. Bernhard godz. 12:30
Środa - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Piątek - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca - St.Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Adoracja Eucharystyczna
   
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek,  godz. 17:45
Pierwszy czwartek m-ca godz. 17:30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 16:15
   

Kontakt z biurem misji