W miesiącach lipcu i sierpniu musimy zmienić porządek Mszy świętych w kościele St. Bernhard. Msza w soboty będzie o godz. 18.30, a w niedziele będą Msze o godz. 11.00, 12.30 i 14.00. W tym kościele jesteśmy gośćmi i musimy dostosować się do warunków gospodarzy.

W lipcu i sierpniu wracamy także do jednej Mszy świętej w dni powszednie. Będzie ona w środy i piątki o godz. 18.30. Wyjątek zrobimy tylko w pierwsze piątki miesiąca. Wtedy będą dwie Msze św. o godz. 17.30 i 18.30.

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Msza święta w języku polskim
Sobota - St. Bernhard godz. 18:30
Niedziela - St.Bernhard godz. 11:00
Niedziela - St. Bernhard godz. 12:30
Niedziela - St. Bernhard godz. 14:00
Środa - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Piątek - St. Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca - St.Matthäus-Spitalkirche godz. 18:30
Adoracja Eucharystyczna
   
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek,  godz. 17:45
Pierwszy czwartek m-ca godz. 17:30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 16:15
   

Kontakt z biurem misji