MSZA ŚWIĘTA
Najważniejsze zasady uczestnictwa,
by wyeliminować niebezpieczeństwo zakażenia

1. We Mszy świętej i innych nabożeństwach może uczestniczyć tylko ograniczona liczba osób. Wynika ona z konieczności zachowania co najmniej 2 metrów odstępu pomiędzy biorącymi udział w liturgii. Odstęp ten musi być też przestrzegany w czasie wchodzenia i wychodzenia z kościoła, jak również w czasie procesji do Komunii i powrocie na swoje miejsce.

2. Uwzględniając wszystkie ograniczenia, we Mszy świętej czy nabożeństwach może uczestnicz jednocześnie najwyżej: 
a. Mannheim (St. Bernhard, Max-Joseph-Straße 44) – 46/124 osób / osoby
b. Mannheim (St. Matthäus-Spitalkirche, E6, 2) – 23 / 65 osoby / osób
c. Brühl-Rohrhof (St. Michael, Kaiserstrase 4) – 50 osób
d. Heidelberg (Jesuitenkirche, 69117 Heidelberg, Merianstraße 2) 59 / 120 osób.

3. Konieczne jest wcześniejsze zameldowanie się na Mszę świętą. Na niedzielne i świąteczne Msze święte (także Vorabendmesse) należy się zameldować na stronie internetowej www.duszpolonia.org. Najłatwiej można to uczynić otwierając link PMK Mannheim w zakładce Ośrodki Polskojęzyczne. Rejestracja na stronie nie jest równoznaczna z otrzymaniem miejsca w kościele. Powiadomienie o tym, czy otrzymało się miejsce, zostanie przysłane w osobnym mailu po zakończeniu całego procesu rejestracji, najpóźniej 24 godziny przed Mszą świętą. Przy zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres, adres mailowy i numer telefonu. Dane te są potrzebne w przypadku, gdyby któraś z osób była zakażona. Listy zgłoszonych będą przechowywane przez 14 dni, a następnie niszczone. Tylko osobom niemających dostępu do internetu dajemy możliwość zameldowania telefonicznego. Można dzwonić od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 12.00, pod numer telefonu 0621 – 24715.
Na Msze święte w dni powszednie (środa i piątek) meldujemy się tylko telefonicznie, dzwoniąc pod podany numer telefonu, w wyznaczonym wyżej czasie. Związane jest to z trochę skomplikowanym wyznaczeniem miejsc w naszym kościele, tak, by przy rodzinnym uczestniczeniu we Mszy świętej zmieściło się jak najwięcej osób.

4. Ze względów organizacyjnych wpuszczanie do kościoła rozpocznie się 10 minut przed planowaną Mszą świętą. Bardzo prosimy, by nie gromadzić się wcześniej przed kościołem i zachować przepisany odstęp, gdyż w Badenii-Wirtembergii obowiązuje zakaz kontaktów (Kontaktsperre).

5. Porządkowi będą mieli listy osób zarejestrowanych na daną Mszę świętą. Aby wejść do kościoła trzeba potwierdzić swoją tożsamość.

6. Zalecane jest noszenie maseczek ochronnych.

7. Przy wejściu do kościoła należy zdezynfekować ręce.

8. Następnie należy udać się na wyznaczone miejsca. Idąc na miejsce należy korzystać z wyznaczonych ścieżek i stosować się do wskazań udzielanych przez porządkowych.

9. Członkowie jednej rodziny mogą usiąść razem. W takim przypadku porządkowy wskaże następnej osobie, które miejsce ma zająć.

10. Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia, w czasie Mszy świętych i nabożeństw wspólny śpiew jest niemożliwy. Zależnie od możliwości, Msza święta będzie sprawowana jako tzw. „cicha” lub śpiew będzie prowadzony tylko przez panią organistkę albo mały zespół.

11. Ponieważ wspólny śpiew jest niemożliwy, nie będą też wystawione książeczki do nabożeństwa. Gdyby ktoś chciał korzystać z modlitewnika, musi przynieść własny.

12. Należy też zrezygnować z podania ręki na znak pokoju. Można to uczynić tylko przez skłon głowy.

13. W czasie udzielania Komunii świętej nie będzie dialogu indywidualnego. Będzie on wypowiedziany jeden raz, wspólnie, przed rozpoczęciem rozdzielania Komunii świętej.

14. Do Komunii świętej należy wychodzić kolejno, „ławkami”, począwszy od pierwszych, zachowując 2 metrowy odstęp i stosując się do oznakowań i wskazań porządkowych.

15. W procesji komunijnej muszą też wziąć osoby, które nie mogą z różnych powodów przyjąć Komunii świętej. W tym przypadku należy palcem wskazującym zasłonić usta (lub nie zdejmować maseczki ochronnej), a ksiądz udzieli wtedy błogosławieństwa, bez dotykanie czoła.

16. Osoby przyjmujące komunię muszą odsłonić maseczki ochronne, jednak Komunia święta może być udzielana tylko na rękę. Dodatkowo należ uniknąć wszelkiego kontaktu rąk.

17. Komunikujący, któremu udzielono Komunii świętej na rękę, spożywa konsekrowaną Hostię przed kapłanem i udaje – w sposób przepisany – na swoje miejsce.

18. Koszyk na kolektę (składkę) będzie umieszczony przy wejściu do kościoła. Polska Misja Katolicka nie ma innych źródeł finasowania – w odróżnieniu od parafii niemieckich – i utrzymuje się głównie z ofiar składanych przez wiernych. Bóg zapłać za każdą ofiarę!

19. Po zakończonej Mszy świętej czy nabożeństwie można pozostać tylko na krótką chwilę w kościele, a następnie trzeba go opuścić, zachowując przepisany odstęp 2 metrów.

20. Po wyjściu nie można gromadzić się przed czy w okolicach kościoła. Należy pamiętać o zakazie kontaktu (Kontaktsperre) obowiązującym w Badenii-Wirtembergii.

21. Kościół następnie musi zostać zdezynfekowany i wywietrzony, by można było przyjąć wiernych na następną Mszę świętą czy nabożeństwo.

22. Osoby z symptomami przeziębienia i gorączką prosimy o pozostanie w domach. Nie mogą one brać udziału w Mszach świętych i nabożeństwach! Także osoby z grup ryzyka prosimy o pozostanie w domach.

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Msza święta w języku polskim
Sobota godz. 18:30
Niedziela godz. 09:30
Niedziela godz. 12:00
Środa godz. 18:30
Piątek godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:30
Adoracja Eucharystyczna
Ostatnia sobota m-ca godz. 17:30
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek, sobota godz. 18:00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:30
Ostatnia sobota m-ca godz. 17:30

Kontakt z biurem misji