Poslaniec2018 02

Sakrament Pokuty w czasach pandemii

Czas pandemii wywołanej koronawirusem przyniósł liczne ograniczenia także w życiu religijnym. Obecnie - bardzo powoli – te ograniczenia są znoszone lub rozluźniane. Niestety wydaje się, że jeszcze długo będzie trwała sytuacja nadzwyczajna i nieprędko nastąpi powrót do normalności.
Chcemy jednak - na ile będzie to wykonalne – umożliwić korzystanie z Sakramentu Pokuty. Aby to uczynić, musimy stosować się do zaleceń Kongregacji ds. Sakramentów oraz przepisów sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących w Badenii-Wirtembergii.
Dlatego wprowadzamy pewne zasady, od przestrzegania których zależy, czy spowiedź będzie mogła się regularnie odbywać.

Do Sakramentu Pokuty można przystąpić w sali Polskiej Misji Katolickiej (w „bibliotece” i na małej sali). Adres: 68159 Mannheim, D6, 9-11, trzecie piętro.

Aby przystąpić do spowiedzi należy:

1. Zarezerwować wcześniej termin. Można to uczynić od poniedziałku do piątku, dzwoniąc pod numer telefonu 0621 – 24715, w godz. 9.00 – do 12.00 (gdyby godziny zameldowania się zmieniały, będziemy o tym informować).
2. Rezerwując termin należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu (na wypadek gdyby, ktoś z penitentów, czy ksiądz był zakażony). Listy będą przechowywane 14 dni, a następnie niszczone.
3. Gdyby ktoś potrzebował „wyjątkowej” spowiedzi, np. z całego życia, powinien to zaznaczyć, ponieważ ksiądz musi umówić się z nim indywidualnie.
4. Osoby z symptomami mocnego przeziębienia i wysokiej gorączki prosimy o pozostanie w domu.
5. Osoby zapisane do spowiedzi, muszą przyjść bardzo punktualnie (ani wcześniej ani później).
6. Do sali Polskiej Misji Katolickiej należy udać się schodami.
7. Gdyby tworzyły się kolejki, należy zachować 1,5 metra odstępu (odstęp nie obowiązuje osób z tej samej rodziny, mieszkających w jednym domu).
8. Wejście zarówno do małej sali jak i biblioteki przez drzwi poradni socjalnej.
9. Wszystkich obowiązuje noszenie maseczek ochronnych (także w czasie spowiedzi!).
10. Także w czasie spowiedzi obowiązuje zachowanie 1,5 metra odstępu.
11. Zaraz po spowiedzi należy opuścić budynek, w którym mieści się sala. Zabronione jest gromadzenie się przed i po spowiedzi zarówno przed salą, jak i przed budynkiem.
12. Pomieszczenia, w których odbywa się spowiedź, będą regularnie wietrzone, a powierzchnie dezynfekowane.

Przepraszamy za te utrudnienia, ale – w tym trudnym czasie – od zachowywania powyższych zaleceń, zależy możliwość sprawowania Sakramentu Pokuty.

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Msza święta w języku polskim
Sobota godz. 18:30
Niedziela godz. 09:30
Niedziela godz. 12:00
Środa godz. 18:30
Piątek godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:30
Adoracja Eucharystyczna
Ostatnia sobota m-ca godz. 17:30
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek, sobota godz. 18:00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:30
Ostatnia sobota m-ca godz. 17:30

Kontakt z biurem misji