Gazeta parafialna

Posłaniec

POSŁANIEC - Grudzień 2019

DSC 0091

Pan blisko jest,

oczekuj Go

Pan blisko jest,

w Nim serca moc!

Pan blisko jest. Śpiewy z Taize

WYBORY DO RADY MISJI

21 i 22 marca 2020 r. w diecezji Fryburg (Freiburg) odbędą się wybory do Rad Parafialnych. Duszpasterstwo obcokrajowców jest również zobowiązane do przeprowadzenia wyborów do Rad Misyjnych. Chcemy więc w skrócie przedstawić, czym jest Rada Misji i jakie są jej kompetencje.

Rada Misji jest gremium doradczym księdza proboszcza. Ma ona pomagać w planowaniu duszpasterstwa oraz w rozwiązywaniu szczególnych problemów katolików należących do Misji. Radę Misji tworzą: ksiądz proboszcz, wybrani członkowie oraz osoby dobrane przez Radę (liczba dobranych osób nie może przekraczać 1/3 bezpośrednio wybranych członków). Inni pracownicy pastoralni (także inni księża) należą do Rady tylko z głosem doradczym.

Zarząd Rady Misji składa się z: księdza proboszcza, rzecznika i protokolanta. Zarząd przygotowuje i prowadzi posiedzenie rady oraz reprezentuje Misję na zewnątrz.

Czytaj dalej jako dokument PDF.

Czytaj więcej...

POSŁANIEC - Listopad 2019

006 DxO 

Nabożeństwo na cmentarzu

Uroczystość Wszystkich Świętych

– piątek 1 listopada 2019 r. -

godz. 14.00

MSZA ŚWIĘTA – PRZYSTĘPOWANIE DO KOMUNII

W każdej Mszy świętej Kościół zastawia przed nami dwa stoły: stół Słowa Bożego i stół Eucharystii – stół Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. W czasie każdej Mszy świętej Jezus kieruje do nas zaproszenie: bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje; bierzcie i pijcie, to jest Krew moja. (Por. Obrzędy Mszy świętej) W Komunii świętej Chrystus daje nam samego siebie jako Pokarm; Pokarm na życie duchowe; pokarm na życie wieczne… W naszym cyklu rozważań o Eucharystii zatrzymajmy się dzisiaj nad sposobem przystępowania do Komunii świętej.

Do Komunii świętej trzeba przystępować w sposób godny. I chodzi tu przede wszystkim o postawę wewnętrzną, ale też o postawę zewnętrzną.

Pierwszym i najważniejszym warunkiem godnego przyjęcia Komunii świętej jest stan łaski uświęcającej. Jeżeli zatem ktoś ma świadomość popełnienia grzechu ciężkiego, powinien wcześniej odbyć sakramentalną spowiedź. Nie są natomiast przeszkodą dla przystępowania do Komunii grzechy lekkie. Warto to sobie uświadomić, bo niektórzy może zbyt szybko rezygnują z przyjmowania Komunii świętej, pozbawiając się jakże ważnego spotkania z Chrystusem – Lekarzem, wzmacniającym nasze siły w walce o dobro.

Czytaj jako dokument PDF

Czytaj więcej...

Naboestwo racowe 2

MSZA ŚWIĘTA – POSTAWY W CZASIE LITURGII

Pisaliśmy już o Tajemnicy Eucharystii, która jest Ofiarą, Ucztą i Obecnością Chrystusa. Omówiliśmy też – w miarę szczegółowo – poszczególne części Mszy świętej i ich znaczenie. Ale trzeba zatrzymać się jeszcze na postawami i gestami, które czynimy w czasie liturgii. Człowiek jest przecież istotą cielesno-duchową i wyraża siebie poprzez postawy i gesty; zewnętrzne postawy i gesty wyrażają przeżycia wewnętrzne. Ale jednocześnie zewnętrzne postawy wpływają również jakoś na nasze wnętrze. I nie inaczej jest w liturgii.

Jeżeli ludzie okazują sobie miłość i uczucia za pomocą gestów, to w liturgii postawy i gesty mają być znakami miłości do Boga. Dlatego trzeba, by było one wykonywane ze należną świadomością starannością i czcią. We Wprowadzeniu do Mszału czytamy, że cała celebracja liturgiczna ma odznaczać się pięknem i szlachetną prostotą. (Por. OWMR 42) Oczywiście odnosi się to do sposobu celebracji Eucharystii przez kapłana. Ale dotyczy też postaw i gestów czynionych przez wiernych uczestniczących we Mszy świętej. 

Czytaj jako PDF

Czytaj więcej...

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Wszystkie Msze święte i nabożeństwa w St. Matthäus-Spitalkirche (68159 Mannheim, E6,2)
Msza święta w języku polskim
Sobota  godz. 18:30
Niedziela  godz. 9:30
  godz. 11:30
Środa  godz. 18:30
Piątek  godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca  godz. 18:30
   
Adoracja Eucharystyczna
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00 - 19.30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 17.00 - 18.30
Pierwsza sobota m-ca  godz. 19.30 - 22.00
Czwarty piątek m-ca godz. 19.30 - 22.00
Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30 - 18.30
   
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek,  godz. 18.00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:00
 Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30

Kontakt z biurem misji