Gazeta parafialna

Posłaniec

SE 1

 „Ojcze, dziękuję Ci za tę naukę.

Dziękuję Ci za Ewangelię.

 Dziękuję Ci szczególnie za Jezusa, dzięki któremu wszystko jest możliwe.”

Por. Cztery spotkania nad Ewangelią Łukasza. Konspekty dla animatorów

Każda grupa w Kościele, by pozostać żywą i owocną, potrzebuje od czasu do czasu powrotu do źródeł. Pomaga to grupie zachować własną tożsamość, ale też otworzyć się na inne ruchy czy środowiska i w ten sposób stać się naprawdę apostolską.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zbierająca się przy Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim postanowiła przeżyć na nowo spotkania ewangelizacyjne a później – gdy czas dojrzeje – seminarium Odnowy w Duchu Świętym.

Ponieważ jest to nowy początek, zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się bardziej zaangażować w działalność Misji, włączyć w Grupę Odnowy czy też pogłębić swoje życie duchowe bez formalnego włączenia w grupę na spotkania ewangelizacyjne.

 Posłaniec - Czerwiec 2018

Czytaj więcej...

POSŁANIEC - MAJ 2018

Poslaniec2018 05

Do spowiedzi trzeba się przygotować! To oczywiste. Nieporozumieniem byłoby zaraz po wejściu do kościoła rozglądać się za najkrótszą kolejką do konfesjonału, żeby jak najszybciej się wyspowiadać. Pamiętajmy! Sprawy Boże należy traktować poważnie, z szacunkiem i bez pośpiechu.

Kościół jasno i wyraźnie mówi nam o tym, co jest konieczne, aby Sakrament Pokuty przyjąć ważnie i godnie. Chodzi tu oczywiście o pięć warunków dobrej spowiedzi:

  1. 1. Rachunek sumienia.
  2. 2. Żal za grzechy.
  3. 3. Mocne postanowienie poprawy.
  4. 4. Wyznanie grzechów czyli szczera spowiedź.
  5. 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Te pięć warunków powinniśmy wypełnić najlepiej, jak możemy - starannie. Posłaniec - Maj 2018

Czytaj więcej...

Poslaniec 2018 04

Posłaniec kwiecień 2018

Błogosławionych Świąt Wielkanocnych
i spotkania ze Zmartwychwstałym
w Tajemnicy Słowa i Eucharystii

życzą:
Ks. Prałat Kazimierz Latawiec
Ks. Łukasz Kurmaniak
Ks. Bogusław Banach


CELEBRACJA SAKRAMENTU POKUTY

 Sakrament Pokuty jest świętym obrzędem, jest spotkaniem z Panem Bogiem bogatym w miłosierdzie. Dlatego ważne jest, aby zarówno postawa naszego serca, jak i staranne przygotowanie, i przebieg celebracji, odpowiadały godności tego sakramentu. Dotyczy to zarówno spowiednika, jak i penitenta. I właśnie ten temat zgłębię dzisiaj.

    Posłaniec - Kwiecień 2018

Czytaj więcej...

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Wszystkie Msze święte i nabożeństwa w St. Matthäus-Spitalkirche (68159 Mannheim, E6,2)
Msza święta w języku polskim
Sobota  godz. 18:30
Niedziela  godz. 9:30
  godz. 11:30
Środa  godz. 18:30
Piątek  godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca  godz. 18:30
   
Adoracja Eucharystyczna
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00 - 19.30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 17.00 - 18.30
Pierwsza sobota m-ca  godz. 19.30 - 22.00
Czwarty piątek m-ca godz. 19.30 - 22.00
Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30 - 18.30
   
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek,  godz. 18.00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:00
 Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30

Kontakt z biurem misji