Gazeta parafialna

Posłaniec

Posłaniec - Grudzień 2018

Wieniec2012

PRZYGOTUJCIE DROGĘ PANU

Adwent. Czas oczekiwania; czas modlitewnego czuwania…I czas nawrócenia…

Czas, gdy odrzucamy to, co w naszym życiu jest złe, to co oddala nas od Boga, co jest przeszkodą w spotkaniu z Nim. Czas nawrócenia...

A nawrócenie to owocować ma głęboko przeżytym Sakramentem Pokuty, w którym grzechy zostają zmazane i jest nam udzielana łaska, do nowego, lepszego życia.

I owocować ma nasze nawrócenie sakramentalnym spotkaniem z Chrystusem w Eucharystii. Wtedy naprawdę dokonuje się Boże Narodzenie - Boże Narodzenie w nas. Wtedy wszystkie piękne i ważne tradycje bożonarodzeniowe nabierają pełnego sensu.

Ale do tego potrzebny jest czas Adwentu. Czas przygotowania, czas oczekiwania...       Czytaj jako pdf.

Czytaj więcej...

Posłaniec - Listopad 2018

IMG 20181020 WA0008

UPAMIĘTNIENIE NA CMENTARZU W MANNHEIM

Na Polskim Polu przygotowywane jest od dawna oczekiwane upamiętnienie zmarłych Polaków spoczywających na cmentarzach w Mannheim. Chodzi zwłaszcza o robotników przymusowych oraz żołnierzy Polskich Oddziałów Wartowniczych, ale też cywilów, zmarłych w czasie wojny i po niej, aż do roku 1968. Na płycie upamiętniającej znajdą się także nazwiska tych, którzy zostali pochowani na Polskim Polu, po jego założeniu (w roku 1968). W centrum przygotowywanego pola stanie krzyż, a u jego początku będzie płyta z nazwiskami zmarłych. Znajdzie się na niej 669 nazwisk. Projekt realizuje Konsulat Polski w Monachium przy współpracy Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie.

W ramach przygotowania pola zostały zniwelowane groby, które już dawno utraciły dzierżawę. Niestety, nie udało się postawić pomnika przed pierwszym listopada, ale prace nad nim – według zapewnień Fundacji – są daleko zaawansowane.

Druga połowa pola pozostanie częścią grzebalną, na normalnych zasadach obowiązujących na Cmentarzu Głównym w Mannheim.

Przy okazji informujemy, że Polska Misja Katolicka w Mannheim nie jest właścicielem Polskiego Pola, dlatego też nie decyduje o przyznawaniu czy likwidacji grobów.  BB

Pobierz Posłańca jako dokument pdf.  

Czytaj więcej...

POSŁANIEC - PAŹDZIERNIK 2018

Naboestwo racowe 2

POKUTA I ZADOŚĆUCZYNIENIE PANU BOGU I BLIŹNIEMU

Piąty warunek dobrej spowiedzi: to zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Chodzi o naprawienie wyrządzonego przez nas zła lub zaniedbania realizacji dobra. Pierwszym elementem zadośćuczynienia jest solidne odprawienie „pokuty”, którą zadaje nam kapłan na spowiedzi. I tym zagadnieniem zajmiemy się w pierwszej kolejności. Może to być modlitwa, lektura książki, wyrzeczenie się czegoś, wykonanie określonej pracy lub też sprawienie radości bliźniemu.

Ponieważ pokuta ma być pomocą w rozpoczęciu nowego życia, a także środkiem uzdrawiającym nasze słabości, powinna ona swoim ciężarem oraz właściwością odpowiadać naszym grzechom. Przyjmując ją, okazujemy dobrą wolę oraz wdzięczność względem miłosiernego Boga.

Pobierz: POSŁANIEC - PAŹDZIERNIK 2018 - Pdf

Czytaj więcej...

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Wszystkie Msze święte i nabożeństwa w St. Matthäus-Spitalkirche (68159 Mannheim, E6,2)
Msza święta w języku polskim
Sobota  godz. 18:30
Niedziela  godz. 9:30
  godz. 11:30
Środa  godz. 18:30
Piątek  godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca  godz. 18:30
   
Adoracja Eucharystyczna
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00 - 19.30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 17.00 - 18.30
Pierwsza sobota m-ca  godz. 19.30 - 22.00
Czwarty piątek m-ca godz. 19.30 - 22.00
Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30 - 18.30
   
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek,  godz. 18.00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:00
 Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30

Kontakt z biurem misji