Gazeta parafialna

Posłaniec

Posłaniec - Marzec 2019

IMG 2147

 

EUCHARYSTIA – WYMIARY TAJEMNICY 

Kościół rodzi się z Eucharystii i Eucharystią się nieustannie karmi. Kościół najpełniej urzeczywistnia się tam, gdzie sprawowana jest Eucharystia. Pochylmy się więc dzisiaj nad Tajemnicą Eucharystii. Eucharystii, która jest Ofiarą, Ucztą i Obecnością.


Eucharystia jest Ofiarą… Eucharystia jest uobecnieniem Ofiary Chrystusa; uobecnieniem tej Ofiary, która dokonała się na Golgocie, gdy Chrystus dla nas i dla naszego zbawienia oddał życie na Krzyżu.

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus w sposób bezkrwawy ofiarował siebie samego Ojcu. Ustanawiając Eucharystię powiedział: „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane”. „Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana." (Łk 22,19-20)

Na Krzyżu dokonało się to wydanie Ciała i wylanie Krwi Chrystusa. Za nas i dla naszego zbawienia.

Ale Chrystus powiedział jeszcze w Wieczerniku: To czyńcie na Moją pamiątkę. (Por. 1 Kor 11,24-25) Kościół od początku spełnia to polecenie Chrystusa. Kościół od początku uobecnia Ofiarę Chrystusa sprawując Eucharystię.

Katechizm Kościoła Katolickiego za Soborem Trydenckim powie: „(..) w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy (...)” (KKK 1367) 

Eucharystia jest uobecnieniem Ofiary Chrystusa... Sprawując więc Eucharystię, uczestnicząc w Niej, stajemy pod Krzyżem Chrystusa w momencie, kiedy On oddaje za nas życie. I możemy czerpać z tych łask, które z Krzyża płyną. Uczestnicząc w Eucharystii stajemy wobec Tajemnicy naszego Odkupienia.

Czytaj jako pdf.

Czytaj więcej...

POSŁANIEC - LUTY 2019

IMG 1723

EUCHARYSTIA – MSZA ŚWIĘTA: OBOWIĄZEK UCZESTNICTWA

Kościół rodzi się z Eucharystii i Eucharystia się karmi. Dlatego kolejne numery Posłańca poświęcimy Eucharystii. Na początek temat najbardziej prawny: Obowiązek uczestnictwa w Eucharystii.

Wszyscy znamy trzecie Przykazanie Boże: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił!” Zdolność do świętowania; do radowania się, jest jedną z ważnych właściwości człowieka. Właściwości, która wyróżnia go od świata zwierząt. Gdy zakazuje się świętowania, pozbawia się człowieka godności.

Jedna z więźniarek Auschwitz mówi: „Wie ksiądz, nie wiedziałyśmy, jaki to dzień tygodnia. Wszystkie dni były jednakowe. Krzyk, głód, ciężka praca… Postanowiłam sobie, że jeśli uda mi się przeżyć, niedziela zawsze będzie dla mnie święta” (T. Horak, Szabat dla człowieka)

„Pamiętaj, abyś dzień święty święcił!” Ale który dzień jest święty?... To wcale nie jest nieuzasadnione pytanie. Muzułmanie świętują przecież w piątek, Żydzi w sobotę, chrześcijanie w niedzielę.

W Starym Testamencie jest nakaz świętowania siódmego dnia tygodnia; bo według poematu o stworzeniu, w tym dniu Bóg odpoczął… Tylko, że w Biblii siódmy dzień tygodnia, to sobota. I właśnie sobota – szabat – jest dla Żydów dniem świętym i znakiem nierozerwalnego przymierza z Bogiem.

Dlaczego więc my, chrześcijanie świętujemy w niedzielę?... Odpowiedź jest bardzo prosta… 

Czytaj jako pdf.

Czytaj więcej...

POSŁANIEC - Styczeń 2019

IMG 20181224 WA0016

SAKRAMENT POKUTY I KIEROWNICTWO DUCHOWE

Kiedy już przygotowani jesteśmy do odbycia spowiedzi świętej mamy prawo wybrać spowiednika. Najlepiej jest wybrać spowiednika cierpliwego, pobożnego, mądrego, zrównoważonego i wiernego katolickiej doktrynie. Spowiednika, który nie popędza, nie przerywa naszego wyznania grzechów, ale pozwala nam w pełni się wypowiedzieć a ewentualnie dopiero później zadaje konieczne pytania i udziela pouczenia. Spowiednika, który umie wyczekać, uszanuje momenty milczenia, słucha - ma dla nas czas.

By jednak możliwa była taka spowiedź, trzeba wybrać też odpowiedni czas. Na pewno nie można żądać, by spowiednik poświęcił nam dużo czasu, gdy przychodzimy do spowiedzi z okazji świąt, w czasie, gdy do konfesjonałów stoją duże kolejki! To jest też miłość bliźniego, gdy nie żądam całego czasu dla siebie i pozwalam skorzystać z sakramentu pokuty także innym. Czytaj jako pdf

Czytaj więcej...

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Wszystkie Msze święte i nabożeństwa w St. Matthäus-Spitalkirche (68159 Mannheim, E6,2)
Msza święta w języku polskim
Sobota  godz. 18:30
Niedziela  godz. 9:30
  godz. 11:30
Środa  godz. 18:30
Piątek  godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca  godz. 18:30
   
Adoracja Eucharystyczna
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00 - 19.30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 17.00 - 18.30
Pierwsza sobota m-ca  godz. 19.30 - 22.00
Czwarty piątek m-ca godz. 19.30 - 22.00
Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30 - 18.30
   
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek,  godz. 18.00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:00
 Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30

Kontakt z biurem misji