Gazeta parafialna

Posłaniec

POSŁANIEC - MARZEC 2020

ebfr kgr wahl 2020 800x800px6

Lista Kandydatów

do Wyborów Rady Misji

21/22 marca 2020

w Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim

W naszej Misji wybieramy do Rady 9 członków.

Każdy uprawniony do głosowania ma 9 głosów, które może oddać na kandydata, zaznaczając krzyżyk obok nazwiska.

Na jednego kandydata można oddać 1 głos!

Czytaj jako pdf

POSŁANIEC - LUTY 2020

ebfr kgr wahl 2020 800x800px6

 

WYBORY DO RADY MISJI

21 i 22 marca 2020 r. odbędą się wybory do Rady Misji. Głosowanie w Misjach przebiegać będzie podobnie, jak w niemieckich parafiach, jednak w związku ze specyficzną sytuacją duszpasterstwa obcokrajowców muszą zostać też wprowadzone pewne modyfikacje.

Uprawnionym do głosowania jest każdy, kto ukończył 16 lat i bierze udział w duszpasterstwie prowadzonym przez naszą misję. Ponieważ nie jest możliwe wcześniejsze przygotowanie listy uprawnionych do głosowania, listę głosujących będziemy sporządzać w czasie samych wyborów. Każdy głosujący zapisze się na przygotowaną listę (imię i nazwisko, adres i podpis), otrzyma karty do głosowania i będzie mógł oddać swój głos. Prosimy o przyniesienie ze sobą jakiegoś dokumentu tożsamości (dowód, paszport, legitymacja itp.).

Głosować będzie można w:

1) Mannheim - w sobotę (21 marca), w kościele (St. Matthäus - Spitalkirche, E6) przed i po Mszy świętej (od godz. 18.00 do 20.00) i w niedzielę (22 marca), w kościele przed i po Mszach świętych i na naszej sali (D6,9-11) od godz. 9.00 do 14.00

2) Heidelbergu: w niedzielę (22 marca) w kościele (St. Anna, Plöck 4) przed i po Mszy świętej (od godz. 15.30 do 17.15

Czytaj jako PDF

Czytaj więcej...

POSŁANIEC - Styczeń 2020

DSC 0014

Albowiem Dziecię się nam narodziło,

Syn został nam dany (…)

Iz 9,5

EUCHARYSTIA - ADORACJA

W Katechizmie Kościoła Katolickiego możemy przeczytać: Adoracja jest zasadniczą postawą człowieka, który uznaje się za stworzenie przed swoim Stwórcą. Wysławia wielkość Pana, który nas stworzył, oraz wszechmoc Zbawiciela, który wyzwala nas od zła. Jest uniżeniem się ducha przed "Królem chwały" (Ps 24, 9-10) i pełnym czci milczeniem przed Bogiem, który jest "zawsze większy". Adoracja trzykroć świętego i miłowanego ponad wszystko Boga napełnia nas pokorą oraz nadaje pewność naszym błaganiom. (KKK 2682)

Przypomnijmy sobie to wydarzenie, gdy pasący owce Mojżesz przyszedł do Bożej góry Horeb. Tam zauważył płonący krzew. Zadziwiło go, to, że krzew płonął, ale się nie spalał. Podszedł więc do krzewu, a wtedy usłyszał:

„Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą». (Wj 3,5)

Na adoracji stajemy wobec trzykroć świętego Boga. A do Świętego powinniśmy zbliżać się z pokorą, czcią i szacunkiem, uznając swoją kondycję stworzenia; uniżając swojego ducha przed Tym, który jest Królem Chwały.

Czytaj jako PDF

Czytaj więcej...

witamy head„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani czym jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie''
Jan Paweł II, Warszawa 1979

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim! Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

Nabożeństwa w Mannheim

Wszystkie Msze święte i nabożeństwa w St. Matthäus-Spitalkirche (68159 Mannheim, E6,2)
Msza święta w języku polskim
Sobota  godz. 18:30
Niedziela  godz. 9:30
  godz. 11:30
Środa  godz. 18:30
Piątek  godz. 18:30
Pierwszy czwartek m-ca  godz. 18:30
   
Adoracja Eucharystyczna
Pierwszy czwartek m-ca godz. 19:00 - 19.30
Pierwszy piątek m-ca  godz. 17.00 - 18.30
Pierwsza sobota m-ca  godz. 19.30 - 21.00
Czwarty piątek m-ca godz. 19.30 - 21.00
Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30 - 18.30
   
Okazja do spowiedzi świętej
Środa, piątek,  godz. 18.00
Pierwszy czwartek m-ca godz. 18:00
Pierwszy piątek m-ca godz. 17:00
 Ostatnia sobota m-ca godz. 17.30

Kontakt z biurem misji